Meidän vaatimukset

1. Päättäjien tulee kantaa vastuunsa: Lämpeneminen pysäytettävä <1,5c

 • Valtioiden ja yritysten on aloitettava radikaalit päästövähennykset, koska yhteiskunnan on muututtava kaikilla sen osa-alueilla
 • Tarvitsemme muutoksen pois talouskasvukeskeisestä yhteiskunnasta ja hiilipäästöjen nollaamisen vuoteen 2030 mennessä
 • Järkevän ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toteuttamisen päävastuuta ei voi siirtää yksityishenkilöille, eikä yritysten yhteiskuntavastuu saa perustua vapaaehtoisuuteen

2. Oikeudenmukainen siirtymä pois fossiilitaloudesta

 • Meidän on turvattava kehittyvien maiden mahdollisuus nostaa elintasoaan, ja länsimailla on varakkuutensa vuoksi mahdollisuus vähentää päästöjään kehittyviä maita nopeammin.                                                                                                                                                 
 • Perinteisen teollisuuden ja muiden alojen, joiden muuttaminen hiilineutraaliksi on vaikeaa tai mahdotonta, työntekijöille on taattava oikeus uudelleenkoulutukseen ja työllistymiseen.                                                                                                                                                                                
 • Julkista liikennettä tulee kehittää niin, että vähäpäästöinen liikkuminen helpottuu erityisesti maa- ja syrjäseuduilla.                                                                                                            
 • Päästövähennyksissä täytyy toimia saastuttaja maksaa -periaatteen mukaan, jolloin päästövähennykset eivät kohdistu epäreilusti vähempiosaisiin.

3. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on kuunneltava tiedeyhteisöä

 • Ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä täytyy päättäjien ottaa nykyistä selvemmin huomioon tieteellinen tutkimustieto
 • Tarvittava tieto ja teknologiat päästöjen vähentämiseksi ovat jo olemassa, ja niiden välitön käyttöönotto on ilmeinen ensiaskel kohti hiilineutraaliutta
 • Mikäli tarpeellista tutkimustietoa ei ole olemassa on sen tuottamista tuettava
 • Myös järjestelmälliset ja riittävät panostukset lupaavien, muttei vielä laajalti käyttövalmiiden teknologioiden kehittämiseen ovat päättäjien vastuulla